ZLATÝ PILNÍK 2018

Za účasti 20 stredných škôl z Čiech, Slovenska a Poľska sa dňa 3.5.2018 sa konal už

16. Ročník medzinárodnej súťaže odborných vedomosti a zručnosti v odboroch strojný mechanik a mechanik strojov a zariadení ZLATÝ PILNÍK 2018,

ktorú usporiadala SOŠ technická Opava.

SOŠ technickú Čadca na tejto súťaží reprezentovala dvojica žiakov tretieho ročníka odboru mechanik strojov a zariadení Benjamín Čagala , ktorý skončil na 6.mieste a Adam Švancár , ktorý sa umiestnil na 9.mieste.

Súťaž pozostávala z praktickej časti , kde žiaci v časovom limite mali vyhotoviť prizmatický držiak.

f1

f2

f3