Súťaž zručnosti

Elektrotechnici na súťaží zručnosti v Žiline.


V dňoch 06.-07.12.2017 sa žiaci SOŠt Čadca zúčastnili celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a a praktických zručnosti žiakov SOŠ v 26 elektrotechnika, ktorú poriadala SOŠ elektrotechnická Žilina. Aj napriek hendikepu , že súťaž bola zameraná na slaboprúdové činnosti družstvo zložené zo žiakov 3. a 4.ročník odboru mechanik elektrotechnik zameraním na silnoprúd Matej Chabreček a Pavol Repčák vedúci družstva Mgr. Pavol Papík dosiahli v silnej konkurencií desiatich škôl v súťaží družstiev piate miesto a v súťaží jednotlivcov 7.miesto obsadil Pavol Repčák a 8.miesto Matej Chabreček . Súťaž pozostávala s teoretickej časti a praktickej časti.


                                                PaedDr. Stanislav Špila , zástupca riaditeľaSOŠt Čadca.

foto1

 plspoj

vl1

vl2