Školske kolo SOČ

Dňa 07.02.2018 sa uskutočnilo školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Porotu tvorili: Mgr. Milan Polák, PaedDr. Stanislav Špila, Ing. Róbert Hollmann, Mgr. Andrej Gunčaga.

Súťaže sa zúčastnili štyri práce v jednom súťažnom odbore:
14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

1. Vyučovací panel rozvodov spaľovacieho motora
Riešiteľ: Šimon Baričiak, Stanislav Škorupa III.D
Konzultant: Mgr. Rudolf Gužík, Bc. Matej Čierňava
2. Merače tepla
Riešiteľ: Stanislav Gabriš, Jozef Herman III.A
Konzultant: Ing. Nikola Pisáriková
3. Polohovateľná úpinka pri frézovaní a vŕtaní
Riešiteľ: Peter Ďurkáč III.C
Konzultant: Mgr. Milan Pollák, Marián Majchrák
4. Učebný panel elektro
Riešiteľ: Miroslav Plevko III.F
Konzultant: Jozef Vyšlan

Výsledky súťaže:
1. Vyučovací panel rozvodov spaľovacieho motora
Riešiteľ: Šimon Baričiak, Stanislav Škorupa III.D
Konzultant: Mgr. Rudolf Gužík, Bc. Matej Čierňava
2. Polohovateľná úpinka pri frézovaní a vŕtaní
Riešiteľ: Peter Ďurkáč III.C
Konzultant: Mgr. Milan Pollák, Marián Majchrák
3. Učebný panel elektro
Riešiteľ: Miroslav Plevko III.F
Konzultant: Jozef Vyšlan

soč