Olympiáda ľudských práv

Školské kolo Olympiády ľudských práv sa v SOŠ technickej v Čadci uskutočnilo
24. októbra 2017 . Do súťaže sa prihlásili žiaci študijných odborov druhého a tretieho ročníka.
Otázky školského kola boli zamerané na práva a slobody občanov v demokratickom štáte, referendum, súdne kompetencie, voľby, orgány, ktoré chránia ľudské práva, možnosti obmedzenia ľudských práv, problematiku rasizmu a xenofóbie, ale aj na riešenie konkrétnych situácií a ich súlad alebo nesúlad s Ústavou SR i medzinárodnými dokumentmi a aktuálne otázky súčasnosti, napr. predsedajúce krajiny Rady Európskej únie.
Do súťaže sa zapojili:
II.A – J. Kanálik, J. Polka, D. Kajánek
III.A – S. Gabriš, M. Jopek, M. Chabreček, S. Strýček, M. Kľučka, T. Jakubec, M. Brezina
III.B - V. Truchlík, R. Burian, P. Garaj, M. Čička, S. Tatarka, A. Malík, A. Comorek, P. Kopera
Súťažiaci mohli získať maximálne 40 bodov.


Najúspešnejší boli títo žiaci:
1.miesto – Burian René III.B 23 bodov
2.miesto – Kopera Patrik III.B 20 bodov
3.miesto – Jakubec Tomáš III.A 19 bodov
Veríme, že žiaci, ktorí sa zapojili do olympiády ľudských práv, budú pre svojich spolužiakov inšpiráciou v ďalších ročníkoch súťaže.

olp