Mladý zvárač na MSV v Nitre

Ocenenie žiaka SOŠ technickej v súťaži Mladý zvárač na MSV v Nitre

Medzinárodná súťaž Mladý zvárač sa uskutočnila 21.03.2018 v Tlmačoch. SOŠ technickú reprezentovali žiaci Tomáš Čanecký a Rudolf Turňa. V silnej konkurencii žiakov stredných škôl zo Slovenska a Česka, žiak Tomáš Čanecký obsadil celkovo tretie miesto v kategórii 135 – zváranie v ochrannej atmosfére CO2.

Na základe tohto umiestnenia sa uskutočnilo 24.05.2018 slávnostné odovzdanie cien na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre, ktorého sa náš žiak zúčastnil v sprievode vedúceho zváracej školy Bc. Michala Učníka.

Z kategórie 135 – zváranie v ochrannej atmosfére, traja najlepší zvárači získali Certifikát úradnej skúšky, ktorá ich zaraďuje medzi skúsených zváračov. Toto oprávnenie je platné na medzinárodnej úrovni. Držiteľom tohto certifikátu je aj Tomáš Čanecký, žiak Strednej odbornej školy technickej v Čadci.

Ceny odovzdávali Doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD. a Ing. Dušan Malarik z Cechu zváracích odborníkov.
Ocenenie nebolo náhodné, sú za tým hodiny prípravy a hlavne nové vedenie zváračskej školy pri SOŠ technickej pod vedením vedúceho zváračskej školy Bc. Michala Učníka.
Taktiež k tomu prispelo aj nové technické a technologické vybavenie a zrekonštruované priestory vo zváračskej škole.
Vedenie školy týmto vyjadruje verejné poďakovanie všetkým, ktorí sa zúčastnili na príprave žiaka na zváračskú súťaž a žiakovi praje úspešné zvládnutie maturitnej skúšky a úspešný štart do života aj so získaným ocenením.

f