Olympiáda z nemeckého jazyka

Dňa .2.2018 sa konala Olympiáda z nemeckého jazyka za účasti študentov všetkých ročníkov. Žiaci súťažili v troch kategóriach :
1.a2. ročník
3.ročník
4.ročník
Študenti si overili svoje vedomosti predovšetkým v slovnej zásobe a gramatike.

V kategórii 1. a 2. ročník sa umiestnili :
1.miesto : Matej Dubovický z I.C
2.miesto : Peter Čierňava z II.C
3.miesto : Daniel Zvardoň z II.A

V kategórii 3. ročník sa umiestnili :
1.miesto : Patrik Kopačka III.C
2.miesto : Marek Jedinák zo III.A
3.miesto : Samuel Strýček z III.A

V kategórii 4. ročník sa umiestnili :
1.miesto : Patrik Dibdiak z IV.B
2.miesto : Miroslav Mravec zo IV.B

fn