Mladý Slovák - krajske kolo

Krajské kolo súťaže Mladý Slovák

Dňa 24.04. 2018 sa v priestoroch kongresovej sály na VUC Žilina, konalo krajské kolo vedomostnej súťaže „Mladý Slovák". Našu školu reprezentovali : Tomáš Ďurina z II.C a Ján Kanálik z II .A. Nezískali sme síce žiadne umiestnenie, ale máme cenné skúsenosti do budúcnosti.

Patrí im poďakovanie za vzornú reprezentáciu.


                                                                                                 Mgr. Renáta Kolenová

kraj