Olympiáda z anglického jazyka

Dňa 8.2.2018 sa konala Olympiáda z anglického jazyka za účasti študentov všetkých ročníkov. Súťažili v dvoch kategóriach 1.a2. ročník , 3.a4. ročník . študenti si merali sily v slovnej zásobe, gramatike a v čítaní s porozumením.

V kategórii 1. a 2. ročník sa umiestnili :
1.miesto : Dávid Gera z I.C
2.miesto : Jakub Polák z II.B
3.miesto : Michal Konkol z II.C

V kategórii 3. a 4. ročník sa umiestnili :
1.miesto : Michal Šadlák z III.C
2.miesto : Pavol Rebčák zo IV.A
3.miesto : Slavomír Tatarka z III.B
                Marian Drbúl z IV.A
                Marek Cyprich zo IV.B

ang1