CELOŠTÁTNE KOLO SÚŤAŽE ZENIT 2017/2018

Naša stredná odborná škola technická v Čadci sa už tradične zapája do strojárskej súťaže ZENIT. Zenit, je symbolom dosiahnutia vrcholových vedomostí a zručností žiakov stredných škôl. Túto súťaž organizujú jednotlivé školy pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania na Slovensku. Do celoslovenského kola postupujú najlepší jednotlivci, ktorí sa presadili a postúpili z krajských kôl. Celoštatná súťaž sa konala 20. až 22. marca 2018 na Strednej odbornej škole polytechnickej Dolný Kubín - Kňažia. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Kategória A – žiaci stredných priemyselných škôl, kategória B1 – žiaci študijných a učebných odborov, zameraných na strojové obrábanie kovov, kategória B2 – žiaci študijných a učebných odborov, zameraných na ručné spracovanie kovov a kategória C – žiaci študijných a učebných odborov, zameraných na programovanie CNC strojov. Našu školu reprezentovali žiak tretieho ročníka odboru mechanik strojov a zariadení Beniamín Čagala v kategórii B2 , Rastislav Turiak s odboru mechanik nastavovač v kategórii B1 a žiak štvrtého ročníka Patrik Legerský s odboru mechanik nastavovač v kategórii C. Naši žiaci obsadil pekné druhé miesto v C kategórii, tretie miesto v kategórii B2 a štvrté miesto v kategórii B1. Všetkým našim súťažiacim žiakom ďakujeme za šírenie dobrého mena našej školy. Poďakovanie patrí aj učiteľom a majstrom OV, ktorí ich na súťaž kvalitne a dobre pripravili.

V Čadci, dňa 26.3.2018                                                                 Jozef Bobek, učiteľ

diplom