Krajské kolo technickej olympiády

 kkto

SOŠ technická Čadca v spolupráci s CVČ Čadca usporiada dňa 01.02.2018 KRAJSKÉ KOLO TECHNICKEJ OLYMPIÁDY žiakov základných škôl.
Program:
8,30-9,00 Prezentácia
9,00 – Zahájenie súťaže
9,30-12,30- Teoretická a praktická časť súťaže
12,30-13,00 – Obed
13,00 – Vyhodnotenie krajského kola technickej olympiády
Poznámka: Pozvánky s organizačnými pokynmi pre postupujúcich do krajského kola budú zaslané poštou.
Kontakt: SOŠt Čadca: PaedDr. Stanislav Špila , email:Stanislav.spila@gmail.com, tel: 0907360541
CVČ Čadca: Jana Špalková, email:spalkovajanajana@gmail.com, tel:0915801891