Mladý stavbár

INŠTALATÉRI SOŠ T Čadca ÚSPEŠNÍ NA SÚŤAŽI MLADÝ STAVBÁR 2017 V ŽILINE.


Žiaci SOŠt Čadca odboru INŠTALATÉR v zložení Patrik Škorvánek, Martin Segeč ,pod vedením majstra OV Mgr. Jána Golisa skončili na treťom mieste medzinárodnej súťaží odborných zručností a vedomosti MLADÝ STAVBÁR 2017 vŽilina.

Žiaci počas dvoch dní absolvovali teoretický test z problematiky montáže sanitárnej techniky a zvárania, ako aj praktickú časť , ktorá pozostávala zo zvárania vykurovacieho telesa a montáže zdravotechniky a rozvodov teplej a studenej vody.ms1

ms2

ms3