Do práce na dvoch kolesách

Cyklisti – pod týmto názvom sa zúčastnilo trojčlenné družstvo cyklistov zo Strednej odbornej školy technickej v Čadci na celoslovenskej súťaži "Do práce na bicykli 2018". V rámci mesta Čadce sa umiestnili v počte 88 jázd na druhom mieste. Počas súťaže najazdili 180 kilometrov a tým ušetrili takmer 45 kilogramov splodín CO2, ktoré by vyprodukovali v prípade, že by do práce cestovali autom.
Účastníci súťaže mali za úlohu v priebehu mesiaca máj absolvovať minimálne 14 jázd na bicykli do zamestnania. Toto inšpirovalo učiteľov Annu Kuffovú, Andreja Capeka a Miroslava Marečka k pravidelnej dochádzke do práce na bicykli.
Takúto dopravu sa snažia využívať i po ukončení súťaže a za odmenu im riaditeľ školy František Kajánek dal zrekonštruovať prístrešok na bicykle. Veríme, že to bude inšpirovať i ostatných kolegov a žiakov na väčšie využívanie bicykla na svoju prepravu.

 

cyklo2