Školske kolo súťaže - Hviezdoslavov Kubín

Dňa 15.02.2018sa v učebni č. 4 uskutočnilo školské kolo súťaže – Hviezdoslavov Kubín. Svoje recitátorské umenie predviedli títo žiaci: Chabreček Matej III.A, Tatarka Slavomír, Kopera Patrik, Srníček Peter, Janešík Adam, Smutník Jakub z III.B, Fojtík Sebastián, Laš Patrik z II.C, Stráňava Dávid, Cyprich Adam, Ďurkáč Patrik z II.A triedy
O ich prednese a umeleckom stvárnení rozhodovala komisia: Mgr. Drastichová E., Mgr. Kolenová R. Komisia vyhodnotila ich prednes takto:
1.miesto – Dávid Stráňava II.A
2.miesto – Slavomír Tatarka III.B
3.miesto - Patrik Kopera III.B, Matej Chabreček III.A,
4.miesto - Sebastián Fojtík II.C

Víťazi nás budú reprezentovať na okresnom kole, ktoré sa uskutoční 12.03.2018 v Dome kultúry Čadca.

hk