Školske kolo v programovaní

Dňa 19.4.2018 sa uskutočnili školské kola súťaži v Auto – CAD a programovaní SINUMERIK 840 T. Súťaži sa zúčastnili žiaci IV.B, III.B a VI.C triedy. Súťaže sa niesli v prijemnej súťažnej atmosfére. Žiaci si porovnali svoje vedomosti a zručnosti. Na regulárnosť dohliadala porota v zložení Ing. Bobek, Ing. Mičuda. Víťazi boli odmenení vecnými cenami.


Umiestnenie v programovaní SINUMERIK 840 T:
1. Stuchlik Milan – III.B
2. Turiak Rastislav – III.B
3. Orieščík Jakub – IV.B

Umiestnenie v v Auto – CAD:
1. Kminek Matej – IV.B
2. Bacula Tomáš – IV.B
3. Turňa Rudolf – IV.C

autocad