Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Žiaci druhých ročníkov si dňa 01. 12. 2017 overili svoje vedomosti na „slovenčinárskej olympiáde". Vedomostná súťaž je dobrovoľná záujmová činnosť, ktorá upevňuje a zároveň rozširuje komunikačné zručnosti, čitateľskú gramotnosť a zároveň vytvára pozitívny vzťah k predmetu slovenský jazyk a literatúra. Zúčastnení vo svojich odpovediach využili nielen vedomosti nadobudnuté v škole, ale aj tie získané zo svojich čitateľských zážitkov.

V kategórii B súťažilo 19 žiakov.

II.A – Ján Kanalík, Tomáš Mlkvík, Jonatan Mrozek, Ján Polka, Marek Zemaník, Boris Lehotský, Dávid Kajánek.
II.B – Andrej Laš, Marián Bystřický, Jaroslav Chochrun, Tomáš Janešík, Cyril Vihonský, Erik Staškovan, Michal Kazár, Patrik Hašpica, Pavol Marejka.
II.C – Erik Hajnoš, Marcel Kavulák, Sebastián Fojtík.

Výsledky boli nasledovné:
1. miesto – Jonatan Mrozek (II.A)
2. miesto – Tomáš Mlkvík (II.A)
3. miesto – Ján Kanalík (II.A)

Úspešným riešiteľom gratulujeme a veríme, že Olympiáda bude úspešne pokračovať aj v ďalších školských rokoch.
                                                                             Ing. Terézia Kamenišťáková

osj