Krajské kolo ZENIT v strojarstve

zenit

STROJÁRI SOŠ TECHNICKEJ V ČADCI ÚSPEŠNÍ NA SÚŤAŽÍ ZENIT V STROJÁRSTVE.
Žiaci SOŠ t Čadca dosiahli na krajskom kole súťaže odborných vedomosti a zručnosti ZENIT v strojárstve výrazný úspech. V silnej konkurencií stredných škôl z Ružomberka , Martina, Dolného Kubína ,Žiliny , Kysuckého Nového Mesta . Súťaž pozostávala z teoretického testu , vypracovania technologického postupu a praktickej časti. V kategórií strojného obrábania sa na 1.a 2. mieste umiestnili žiaci SOŠt Čadca tretieho ročníka odboru mechanik nastavovač Rastislav Turiak a Martin Šimek. V kategórií ručného spracovania kovov sa na 1. a 2.mieste umiestnili SOŠt Čadca tretieho ročníka odboru mechanik strojov a zariadení Benjamín Čagala a Adam Švancár. Do tretice boli úspešní aj žiaci štvrtého ročníka odboru mechanik nastavovač Patrik Legerský a Pavol Majchrák , ktorí obsadili v kategórií stojného programovania CNC prvé a druhé miesto. Víťazi jednotlivých kategórií Rastislav Turiak , Benjamín Čagala , Patrik Legerský postupujú na celoštátne kolo , ktoré sa uskutoční v dňoch 20.-221.marca v Dolnom Kubíne.
                                                             PaedDr. Stanislav Špila, zástupca riaditeľa SOŠt Čadca.

ZENIT kat.A.........................ico

ZENIT kat.B1.......................ico

ZENIT kat.B2.......................ico

ZENIT kat.C.........................ico

ZENIT postupujúci..............ico