Top

TOPlist

 


Vyučovanie sa začína 17. 12. 2014 podľa riadneho Rozvrhu hodín


Ing. F. Kajánek

riaditeľ školy
 v. r.

image


 

  Adresa:
  Stredná odborná
  škola technická
  Okružná 693
  022 01 Čadca
  Mail
  info@sostca.sk
  TEL. ÚSTREDŇA
  041/4327640
   

 

 
 

Časový rozvrh hodín v šk. roku
2014/2015


 

 

 

 

Elektronická žiacka knižka