Top

TOPlist 

 

 

 

Záujmové krúžky v školskom roku 2014/2015

 

KIA Motors Slovakia - Motivačné štipendiá

 

Prospekt zamestnavatelia RSOV

titulka-2014


 

  Adresa:
  Stredná odborná
  škola technická
  Okružná 693
  022 01 Čadca
  Mail
  info@sostca.sk
  TEL. ÚSTREDŇA
  041/4327640
   

 

 

Šk. rok 2014/2015 začína 2. sep. 2014 o 08.00 hod (utorok) na nádvorí školy.
V prípade nepriaznivého počasia na prízemí v budove teoretického vyučovania.

 

 

 

 

Elektronická žiacka knižka

 

Rozvrh hodín