Top

TOPlist

 

 

 

KIA Motors Slovakia - Motivačné štipendiá

 

 

image


 

  Adresa:
  Stredná odborná
  škola technická
  Okružná 693
  022 01 Čadca
  Mail
  info@sostca.sk
  TEL. ÚSTREDŇA
  041/4327640
   

 

 
 

Časový rozvrh hodín v šk. roku
2014/2015


 

 

 

 

Elektronická žiacka knižka