Top

TOPlist 

 

Krajské kolo ZENIT v Strojárstve 2013

 

Záujmové krúžky v školskom roku 2013/2014

 

KIA Motors Slovakia - Motivačné štipendiá

 

Prospekt zamestnavatelia RSOV

titulka-2014


 

  Adresa:
  Stredná odborná
  škola technická
  Okružná 693
  022 01 Čadca
  Mail
  info@sostca.sk
  TEL. ÚSTREDŇA
  041/4327640
   

 

 
 


Termín prijímacej skúšky: 17. jún 2014 (utorok)
 


 Voľné miesta pre 2. kolo prijímacích skúšok 
Výsledky 1. kola prijímacích skúšok

 

Podmienky prijímacieho konania na nadstavbové štúdium

 

Elektronická žiacka knižka

 

Rozvrh hodín 

em