Top

TOPlist 

 

Krajské kolo ZENIT v Strojárstve 2013

 

Záujmové krúžky v školskom roku 2013/2014

 

KIA Motors Slovakia - Motivačné štipendiá

 

Prospekt zamestnavatelia RSOV

titulka-2014

 

  Adresa:
  Stredná odborná
  škola technická
  Okružná 693
  022 01 Čadca
  Mail
  info@sostca.sk
  TEL. ÚSTREDŇA
  041/4327640
   

 

 

 

 

Prijímacie konanie

do 1. ročníka

 
 

 

 

Venujte nám 2 %

 

Elektronická žiacka knižka

 

Rozvrh hodín