Top

TOPlist

 

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2015/2016

 

Okruhy tém pre príjimacie konanie pre školský rok 2015/2016

 

titulka-2014


 

  Adresa:
  Stredná odborná
  škola technická
  Okružná 693
  022 01 Čadca
  Mail
  info@sostca.sk
  TEL. ÚSTREDŇA
  041/4327640
   

 

 
 

Časový rozvrh hodín v šk. roku
2014/2015


 

 

 

 

Elektronická žiacka knižka