Súťaž v anglickom jazyku a SUDOKU

      Dňa 15. marca 2017 sa v SOŠ Frýdek Místek uskutočnila medzinárodná súťaž v anglickom jazyku a Sudoku VIII. ročník.

Svoje vedomosti si v tento deň zmerali i naši žiaci so žiakmi z partnerských škôl z Českej republiky a z Poľska.

      Našu školu reprezentovali v anglickom jazyku dvaja žiaci - Matej Brezina  z II.A a

Denis Mičo z II.B, ktorý sa umiestnil na 3. mieste z anglického jazyka.

     V Sudoku našu školu reprezentoval Stanislav Gabriš z II.A, ktorý sa umiestnil na 5. mieste.

Všetkým patrí poďakovanie za vzornú reprezentáciu.

  Pedagogický dozor  Mgr. R. Kolenová