„Môj ideálny zamestnávateľ“

     Schaeffler Kysuce, spol. s r. o., Kysucké Nové Mesto v spolupráci s Krajským stredoškolským parlamentom zorganizovali dňa 24.03. 2017 v priestoroch závodu Schaeffler Kysuce  súťaž  „Môj ideálny zamestnávateľ“ .

     Do súťaže sa prihlásili školy: Gymnázium Čadca, Gymnázium Turzovka, Stredná odborná škola technická Čadca, Spojená škola Kysucké Nové Mesto, SOŠs Kysucké Nové Mesto, Obchodná akadémia Čadca, Stredná zdravotnícka  škola Čadca. Okrem prezentácie projektov zabezpečila firma súťažiacim odbornú exkurziu závodu Schaeffler Kysuce.

1

     Naši žiaci  R. Jánsky a M. Jurga z II.C, T. Jakubec z II.A si pripravili zaujímavú scénku z pracovného pohovoru v ktorej bola prezentovaná zaujímavá óda na firmu Schaeffler Kysuce. Síce sme neobsadili žiadne miesto, ale máme nové  skúsenosti a nezabudnuteľný zážitok s prehliadky firmy.

1