Šachový turnaj o Cenu riaditeľa úradu ŽSK

     Dňa 4. apríla 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili šachového turnaja o Cenu riaditeľa úradu ŽSK v Žiline.

     Školu reprezentovali žiaci Juraj Adamčík z I.B a Vladimír Krenželok z I.F. Turnaja sa zúčastnilo 84 šachistov. V rámci regiónu Kysuce skončil Juraj Adamčík so ziskom 6 bodov na 1. mieste. Vladimír Krenželok so ziskom 4 bodov sa umiestnil na 6. mieste.

     Za víťazstvo získal Juraj Adamčík pohár s medailou a vecné ceny. Žiakov na turnaji viedol Mgr. Tomáš Damaška.