Medzinárodný šachový turnaj

Medzinárodný šachový turnaj

     SOŠ technická v Čadci privítala na svojej pôde mladých šachistov z družobných škôl z Českej republiky a Poľskej republiky na medzinárodnom šachovom turnaji, ktorý sa konal 16. novembra 2016.

Na turnaji sa zúčastnili žiaci z týchto stredných odborných škôl:

  • Strědní odborná škola Frýdek – Místek
  • Zespól Szkól Technicznych i Ogólnoksztalcacych Skoczow
  • Strědní odborná škola Třineckých železáren
  • Zespól Szkól im. Jana Pawla II Zdzieszowice
  • Stredná odborná škola technická Čadca

SOŠ technickú v Čadci reprezentovali žiaci Juraj Adamčík I.B a Vladimír Krenželok I.F.

Súťažné družstvá boli dvojčlenné a hralo sa spôsobom „každý s každým“. Za víťazstvo získalo družstvo 1 bod, za remízu ½ boda. O víťazovi turnaja rozhodla dodatočná šachová partia, nakoľko 2 družstvá získali rovnaký počet bodov.

Šachový turnaj prebiehal v priateľskej atmosfére a zástupcovia jednotlivých škôl dokázali, že im nechýba súťaživosť a ich príprava na turnaj bola na vysokej úrovni.

Výsledková listina:    

1. miesto         Zespól Szkól Technicznych i Ogólnoksztalcacych Skoczow

2. miesto         Stredná odborná škola technická Čadca

3. miesto         Zespól Szkól im. Jana Pawla II Zdzieszowice

4. miesto         Strědní odborná škola Třineckých železáren

5. miesto         Strědní odborná škola Frýdek – Místek