Medzinárodné remeselné hry

     Pod záštitou generálneho riaditeľa TŽ Třinec sa 06.04.2017 uskutočnil už VI. ročník medzinárodných remeselných hier v družobnej strednej odbornej škole Třineckých železáren Třinec. Súťaže sa zúčastňujú žiaci stredných škôl technického zamerania, a to nielen domáci, ale aj zo zahraničia.

     Súťažilo sa v disciplínach – elektrikár a zámočník. Žiaci našej školy sa zapojili do súťaže v obidvoch disciplínach. Porovnali si svoje vedomosti a zručnosti s rovesníkmi zo susedných krajín. V silnej zahraničnej konkurencii naši žiaci Pavol Repčák a Martin Heglas nesklamali a obsadili popredné miesta. Pavol repčák obsadil 3. miesto v odbore elektrikár a Martin Heglas sa umiestnil v prvej polovici v odbore zámočník.

     Dobré umiestnenie žiakov svedčí o tom, že sa žiaci aj pedagógovia poctivo pripravovali na túto medzinárodnú súťaž.