Krajské kolo súťaže Mladý Slovák

Dňa 08.06. 2017 sa v priestoroch kongresovej sály na VUC Žilina, konalo krajské kolo vedomostnej súťaže „Mladý Slovák". Našu školu reprezentovali : Matej Chabreček z II.A a Ján Kanálik z I.A. Nezískali sme síce žiadne umiestnenie, ale máme cenné skúsenosti do budúcnosti.


Patrí im poďakovanie za vzornú reprezentáciu.
                                                                                     Mgr. Renáta Kolenová

 

mskraj