Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry,

IX. ročník, školský rok 2016/2017.

 

Dňa 1.2.2017 sa v priestoroch Gymnázia , Varšavská cesta 1,Žilina uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry pre kategórie  A,B,C. Tohto podujatia sa zúčastnil žiak našej školy René Burian žiak II.B triedy Súťažil v kategórii B /pre I.a II.roč. SŠ /.

Súťaž pozostávala:

  • z testu,
  • z transformácie textu,
  • z rétoriky, kde tému zadávala komisia, pred ktorou vystúpil.

Vyhodnotenie súťaže nájdete na internetovej stránke tu . Poďakovanie patrí súťažiacemu,  ale aj p. Drastichovej ,ktorá žiaka na súťaž pripravovala. Žiak získal cenné skúsenosti aj keď sa neumiestnil na prvých priečkach.

                                                                                                                

 

 

                                                                                                                                                               Komisia SJL