Oblastné kolo SOČ

     Dňa 22.03.2017 sa uskutočnilo Oblastné kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) v Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste.

     Našim postupujúcim žiakom sa mimoriadne darilo, keď Marián Cyprich a Dušan Kaderka zo IV.A triedy so svojou prácou „Plošný spoj v elektrotechnike – jeho výroba“ (konzultant Mgr. Milan Polák) obsadili 1. miesto a Ľubomír Kordek, Marián Moravec zo IV.B triedy so svojou prácou „Popis CNC frézovania“ (konzultant Bc. Silvia Poláková, MBA) obsadili 2. miesto. Obe družstvá postúpili do Krajského kola, ktoré sa konalo 04.04.2017 opäť v Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste. Vo veľkej konkurencii vo svojom odbore č. 14 – Učebné pomôcky a didaktické technológie spomedzi 15 súťažiacich prác sa Mariánovi Cyprichovi s Dušanom Kaderkom podarilo obsadiť 3. miesto.

Všetkým srdečne gratulujeme.