Krajské kolo Olympiády ľudských práv

     Na krajskom kole Olympiády ľudských práv, ktoré sa konalo 8. februára 2017 v Žiline, reprezentoval SOŠ technickú v Čadci víťaz školského kola Miroslav Mravec z III.B triedy, študijný odbor mechanik nastavovač.

     Krajského kola za zúčastnilo 40 žiakov z gymnázií a stredných odborných škôl Žilinského samosprávneho kraja. Súťaž bola rozdelená do dvoch častí. V prvej  bol písomný test, v ktorom mohli súťažiaci  získať 55 bodov a do druhej časti, ktorá mala ústny charakter, postúpilo 18 súťažiacich, ktorí získali v teste najvyššie  počty bodov.

     Zástupca našej školy Miroslav Mravec získal v písomnom teste 35 bodov a  umiestnil sa na 29. mieste. Do druhého kola síce nepostúpil, ale získanými bodmi dokázal, že patrí k „zlatému stredu“, k čomu mu blahoželáme.    

 

                                                                                                                                 PaedDr. Vlasta Banetková