Medzinárodná súťaž "Spravny v zawodzie - TECHNIK ELEKTRONIK"

     Dňa 01.02.2017 sa v Poľskom Skoczowe uskutočnila XVI medzinárodná súťaž "Spravny v zawodzie - TECHNIK ELEKTRONIK".

     Súťaže sa každoročne zúčastňujú školy z Poľska, Slovenska a Českej republiky. Našu školu reprezentovali žiaci II.A triedy - Šadlák Michal a Chabreček Matej s majstrom OV Mgr. Pavlom Papíkom. Súťaž pozostávala z vedomostného testu a praktického zapojenia podľa elektronickej schémy.

     V silnej medzinárodnej konkurencii žiak Matej Chabreček obsadil tretie miesto a žiak Michal Šadlák obsadil piate miesto.