Biblická olympiáda

Dňa 15. decembra 2016 sa na našej škole konalo školské kolo biblickej olympiády.

Na štúdium boli určené tieto knihy:

  • Genesis 1-11
  • Kniha Sudcov
  • Kniha proroka Daniela
  • List Efezanom

1

Školského kola sa zúčastnilo 12 žiakov 1. a 2. ročníka.

Do dekanátneho kola postupujú:

  • Straňava Daniel z I.A
  • Moskaľ Marek z I.C
  • Mlkvík Tomáš z I.C
  • Saček Patrik z II.C