Školské kolo súťaže – Hviezdoslavov Kubín

Školské kolo súťaže – Hviezdoslavov Kubín

Dňa 22.02.2017 sa v učebni č. 4 uskutočnilo školské kolo súťaže – Hviezdoslavov Kubín. Svoje recitátorské umenie predviedlo 14 žiakov: Konkol Michal, Fojtík Sebastián, Laš Patrik, Hajnoš Erik, Kavulák Marcel z I.C triedy, Chabreček Matej, Herman Jozef z II.A triedy, Janešík Adam, Kopera Patrik, Lieskovan Matúš, Mičo Denis, Srníček Peter, Tatarka Slavomír, Zeman Dávid z II.B triedy. O ich prednese a umeleckom stvárnení rozhodovala  trojčlenná komisia: PaedDr. Banetková V., Mgr. Drastichová E., Ing. Kamenišťáková T.. Komisia vyhodnotila ich prednes takto:

1.miesto - Jozef Herman

2.miesto – Denis Mičo

3.miesto -  Sebastián Fojtík

Víťazi nás budú reprezentovať na okresnom kole, ktoré sa uskutoční 10.03.2017 v Dome kultúry Čadca.

HK