"Medzinárodná prehliadka odborných zručností žiakov elektrotechnických škôl"

     V dňoch 28.2. - 02.03.2017 sa žiaci odboru mechanik elektrotechnik Pavol Repčák a Martin Hlobík s majstrom OV Mgr. Pavlom Papíkom zúčastnili 22. ročníka súťaže "Medzinárodná prehliadka odborných zručností žiakov
elektrotechnických škôl".

     Táto sa konala v Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Žiline pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho
kraja Juraja Blanára.

     V silnej konkurencii štyroch škôl zo Slovenskej republiky a siedmych škôl z Českej republiky získal žiak Pavol Repčák v kategórií A - plastový rozvádzač tretie najlepšie hodnotenie a žiak Martin Hlobík v kategórií A - lištová inštalácia piate najlepšie hodnotenie.

     Súťaž pozostávala z praktickej a teoretickej časti, kde súťažiaci preukázali vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli počas štúdia. Praktická časť spočívala v zapojení lištovej elektroinštalácie a v zapojení plastového rozvádzača. Teoretická časť z písomného testu.

1