VIII. ročník medzinárodných remeselných hier

Dňa 16.05.2019 sa uskutočnil už VIII. ročník medzinárodných remeselných hier v družobnej strednej odbornej škole Třineckých železáren Třinec. Súťaže sa zúčastňujú žiaci stredných škôl technického zamerania, a to nielen domáci, ale aj zo zahraničia.

Súťažilo sa v disciplínach – elektrikár a zámočník. Žiaci našej školy sa zapojili do súťaže v obidvoch disciplínach. Porovnali si svoje vedomosti a zručnosti s rovesníkmi zo susedných krajín. V silnej zahraničnej konkurencii obsadil žiak Marek Jedinák v disciplíne elektrikár IV. miesto a žiak Benjamín Čagala v disciplíne zámočník V. miesto.

Dobré umiestnenie žiakov svedčí o tom, že sa žiaci aj pedagógovia poctivo pripravovali na túto medzinárodnú súťaž.

f

f