Medzinárodnú súťaž odborných vedomosti a zručností

ÚSPECH STROJÁROV SOŠ TECHNICKEJ ČADCA V POVAŽSKEJ BYSTRICI.


V dňoch 30.05.-31.05.2019 usporiadala SOŠ strojnícka Považská Bystrica pod záštitou firmy THYSSEN KRUPP ROTHE ERDE SLOVAKIA, a.s. Považská Bystrica medzinárodnú súťaž odborných vedomosti a zručností v odboroch mechanik nastavovač a obrábač kovov.

Cieľom súťaže bola vzájomná konfrontácia odborných zručnosti , vedomosti a návyky z prípravy na povolanie, dôrazom na odbornosť a tvorivosť, ako aj výmenu skúsenosti medzi pedagógmi. Súťaž pozostávala z praktickej časti , kde súťažiaci mali vyhotoviť súčiastky podľa technickej dokumentácií sústružením a frézovaním. V konfrontácií žiakov z 13. Škôl zo Slovenska , Česka a Nemecka. Žiaci SOŠ t Čadca dosiahli pod vedením majstra OV Mariána Majchráka výborný výsledok V súťaži jednotlivcov 2.miesto obsadil žiak 3.ročníka odboru mechanik nastavovač Stanislav Kopačka a 3.miesto žiak 3.ročníka odboru obrábač kovov Ľubomír Masnica. V súťaží družstiev sa SOŠt Čadca stala celkovým víťazom súťaže. Okrem samotnej súťaže žiaci v sprievodnom programe navštívili Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, ako aj výrobné priestory firmy THYSSEN KRUPP ROTHE ERDE SLOVAKIA a.s. Považská Bystrica.


PaedDr. Stanislav Špila, zástupca riaditeľa SOŠt Čadca.

px