Hviezdoslavov Kubín

Dňa 06.02.2019 sa v učebni č. 4 uskutočnilo školské kolo súťaže – Hviezdoslavov Kubín. Tento rok sa niesla súťaž v duchu170.výročia narodenia P. O. Hviezdoslava. Svoje recitátorské umenie predviedlo 23.žiakov. Samuel Capek, Andrej Jašurek, Marián Jendrišák, Marcel Konôpka, Matej Maslík, Dávid Mosor, František Nekoranec, Dominik Polička, Matej Mikula z I.A, Štefan Jarábek, Ondrej Mesároš, Matúš Arendárik, Samuel Luptovec z I.C , Peter Čuboň, Richard Jaroš, Michal Neveďal, Patrik Stenchlák, Michal Tomica z II.B, Jozef Polka, Patrik Ďurkáč, Dávid Kajánek, Tomáš Hofer z III.A.


O ich prednese a umeleckom stvárnení rozhodovala komisia: Mgr. Drastichová E., Ing. Kamenišťáková T.. Komisia vyhodnotila ich prednes takto:


1.miesto - Samuel Luptovec I.C
2.miesto – Matej Mikula I.A
3.miesto - Štefan Jarábek I.C, Dávid Mosor I.A
4.miesto - Samuel Capek I.A, Patrik Ďurkáč III.A.
Víťazi Samuel Luptovec a Matej Mikula nás budú reprezentovať na okresnom kole, ktoré sa uskutoční 14. marca 2019 v Dome kultúry Čadca.

HK