Mladý zvárač

Mladý zvárač 2019 Tlmače

Dňa 19.03.2019 sa zúčastnili medzinárodnej súťaže odborných vedomostí a zručnosti vo zváraní na SOŠt v Tlmačoch. Súťaž sa konala pod záštitou Ministerstva školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Cechom zváračských odborníkov v Trnave a Slovenskými energetickými strojárňami v Tlmačoch. Súťaž bola vyhlásená, ako súťaž jednotlivcov. V silnej medzinárodnej konkurencií škôl z Čiech, Maďarska, Rakúska a Slovenska dosiahli žiaci SOŠt Čadca vynikajúce výsledky.

V Metóde 135 „CO2" obsadil žiak, IV.C triedy odboru mechanik strojov a zariadení, Benjamín Čagala 3. miesto.

V Metóde 111 „obalená elektróda" obsadil žiak, III.E triedy odboru strojný mechanik, Ján Smutník 2. miesto. Žiak sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania vo firme OMNIA KLF Kysucké Nové Mesto.

Súbežne pre súťažiacich, ako aj majstrov odborného výcviku bol pripravený bohatý sprievodný program, vrátane prezentačného dňa firiem zaoberajúcich sa výrobou či distribúciou zváracej techniky.

Stredná odborná škola technická v Čadci úspešne vzdeláva zváračov vo viacerých metódach vo svojej zváračskej škole už od roku 1992. Naši absolventi za dobu trvania zváračskej školy získali na medzinárodných súťažiach viaceré významné ocenenia.
Dňa 16. – 17. 04.2019 budú reprezentovať školu na medzinárodnej súťaži zváračov „Linde 2019" vo Frýdku – Místku.

PaedDr. Stanislav Špila, zástupca riaditeľa SOŠt Čadca.

mz1