MEĎ 2019

Dňa 01.04. 2019 sa žiaci SOŠ technickej Čadca zúčastnili na 16. ročníku celoštátne súťaže MEĎ 2019 vyhlásenej Európskym inštitútom medi a SPŠS Fajnorovo, Bratislava.


Cieľom súťaže bolo vytvoriť a prehĺbiť znalosti o medi a možnosti využitia medi a výrobkov z medi v technických zariadeniach budov (TZB), ktoré môžu využiť vo svojej praxi.
Súťaž prebehla prostredníctvom internetu, kde sa žiaci popasovali so 60 otázkami v troch kategóriách ( všeobecné znalosti vlastností medi, využitie medi v TZB, výpočtový základných parametrov rozvodov v rámci technických inštalácií budov).
Naši žiaci sa do súťaže zapojili prvýkrát a v silnej konkurencii, ktorú predstavovalo 21 stredných škôl sa s nadšením reprezentovali. Sme hrdí, že naši žiaci sa popasujú s každou výzvou s nadšením.

Ing. Nikola Pisáriková, Ing. Róbert Hollmann

med