Technická olympiáda žiakov základných škôl

to

Výsledky 9. Ročníka okresného kola Technickej olympiády žiakov základných škôl konaného 29.11.2018 na SOŠ technickej Čadca.


Kategória A – súťaž dvojíc žiakov 8.-9.ročníka.
1.miesto - ZŠ Čadca – Podzávoz v zložení: Tomáš Kubica , Ján Jarabica
2.miesto-ZŠ Čadca – Rázusová v zložení : Matej Prívara , Adrián Milon
3.miesto-ZŠ Staškov v zložení: Beáta Kopačková, Natália Perďochová

Kategória B – súťaž jednotlivcov žiakov 5.-7.ročníka.
1.miesto- Richard Halvoník – ZŠ Nová Bystrica
2.miesto- Zdenko Révay – ZŠ Skalité Kudlov
3.miesto – Tomáš Krella – ZŠ Svrčinovec


Súťaž pozostávala s teoretickej a praktickej časti.
Súťaž organizovala SOŠt Čadca v spolupráci s CVČ Čadca. Slávnostného zahájenia , ako vyhlásenia výsledkov sa zúčastnili hostia: Ing. František Kajánek – riaditeľ SOŠt Čadca , PhDr. Peter Jurga – riaditeľ CVČ Čadca, Ing. Andrea Tuchyňová – zástupca spoločnosti Schaefller Kysucké Nové Mesto – Garant súťaže.

to