"Spravny v zawodzie - TECHNIK ELEKTRONIK"

Dňa 30.05.2019 sa v Poľskom Skoczowe uskutočnila XVIII medzinárodná súťaž "Spravny v zawodzie - TECHNIK ELEKTRONIK".

Súťaže sa každoročne zúčastňujú školy z Poľska, Slovenska a Českej republiky. Našu školu reprezentovali žiaci II.A triedy - Branislav Liščák a Lukáš Kajánek s majstrom OV Mgr. Pavlom Papíkom. Súťaž pozostávala z vedomostného testu a praktického zapojenia podľa elektronickej schémy.

V silnej medzinárodnej konkurencii žiak Branislav Liščák obsadil tretie miesto a žiak Lukáš Kajánek obsadil piate miesto.

pl1

pl