EXPERT GENIALITY SHOW

egs

Celoslovenská vedomostná súťaž EXPERT GENIALITY SHOW

Dňa 29.11.2018 sa na celom Slovensku uskutočnil 12. ročník súťaže pre žiakov základných a stredných škôl s názvom Expert geniality show. Tejto vedomostnej súťaže sa zúčastnilo aj 34 žiakov našej školy. Z triedy II.A – 16 žiakov, z triedy II.B - 11 žiakov, z triedy III.A – 5 žiakov, z triedy III.B – 1 žiak, z triedy IV.A – 1 žiak. Súťažiaci si vo svojej kategórii mohli vybrať dve zo šiestich ponúknutých tém, v ktorých si mohli overiť svoje nadobudnuté vedomosti z matematiky, fyziky, prírodovedy, astronómie, anglického jazyka,... Musíme sa pochváliť vynikajúcim umiestnením našich študentov v rámci celého Slovenska, pretože tejto súťaže sa každoročne zúčastňuje okolo 10 000 žiakov z viac ako 470 škôl.


Najlepšie umiestnenie dosiahli žiaci z III. A triedy: Hofer Tomáš - 3. miesto v rámci Slovenska Kanálik Ján - 11. miesto v rámci Slovenska Polka Jozef - 17. miesto v rámci Slovenska Všetkým súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a úspešným riešiteľom gratulujeme.


Mgr. Marta Privarová