Dejepisná súťaž k 100. výročiu Martinskej deklarácii

Žiaci v zastúpení : Polička Dominik a Mikula Matej z I.A, reprezentovali našu školu v dejepisnej súťaži, ktorú odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja vyhlásil pod záštitou predsedníčky ŽSK pre žiakov stredných škôl.

Súťaž sa konala 26. 10. 2018 v Kongresovej sále Úradu ŽSK. Bola realizovaná formou písomného vedomostného testu v nasledujúcich oblastiach:


• Rakúsko-Uhorsko od vyrovnania do vypuknutia 1. svetovej vojny;
• Slovenské národné a politické hnutie od vyrovnania do 1. svetovej vojny;
• Prvá svetová vojna a Slováci;
• Zahraničný odboj Čechov a Slovákov;
• Domáci odboj;
• Aktivity za samostatný československý štát a vznik ČSR.


Otázky boli náročne, ale naši žiaci to bravúrne zvládli. Síce neobsadili prvé miesta, ale majú cenné skúsenosti do budúcna. Patrí im vďaka.


Mgr. Renáta Kolenová

md