Biblická olympiáda

BO

V tomto školskom roku sme sa zapojili opäť do biblickej olympiády.
Konal sa jej už 18-stý ročník.
Na tento školský rok boli na štúdium predpísané tieto knihy Svätého Písma: Kniha Rút, Prvá Kniha kráľov, evanjelium podľa Matúša.
Školské kolo sa konalo 11.12.2018 a zúčastnilo sa ho 13 študentov 1. a 2. ročníka našej školy.


Po sčítaní bodov, ktoré mohli pri písaní testu dosiahnuť sa umiestnili takto:
1.miesto: Branislav Liščák, II.A
2. miesto: Dávid Mosor, I.A
3.miesto: Patrik Klužák, II.A


Všetkým zúčastnením gratulujeme, lebo urobili niečo navyše pre svoje vzdelanie a umiestneným prajeme veľa chuti do podrobnejšieho štúdia, aby mohli reprezentovať našu školu v dekanátnom kole.