Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 12. 12. 2018 si zmerali žiaci svoje sily v školskom kole 11. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci druhých ročníkov si overili svoje vedomosti a čitateľské zručnosti v „slovenčinárskej olympiáde". Vedomostná súťaž je dobrovoľná záujmová činnosť, ktorá upevňuje a zároveň rozširuje komunikačné zručnosti, čitateľskú gramotnosť a zároveň vytvára pozitívny vzťah k predmetu slovenský jazyk a literatúra. Zúčastnení žiaci zodpovedne pristupovali k súťažným otázkam a vo svojich odpovediach využili vedomosti nadobudnuté v škole a získané zo svojich čitateľských zážitkov.

V kategórii B súťažilo 18 žiakov.

II.A – Patrik Pikuliak, Miroslav Kasman, Branislav Liščák, Matej Mitrenga, Matúš Mikula, Michal Balošák

II.B – René Kajánek, Michal Tomica, Lukáš Krčmárik, Daniel Jarábek, Michal Neveďal, Peter Bazelides, Róbert Švík