Vyradenie maturantov

Vyradenie maturantov 2.6.2017

Dňa 02.06.20174 sa na pôde našej školy uskutočnilo slávnostné vyradenie absolventov – maturantov za účasti riaditeľa školy, triednych učiteľov a zástupcov firmy KINEX Bearings., a.s., Bytča.

Celkovo bolo vyradených 88 žiakov maturitných odborov mechanik nastavovač, mechanik elektrotechnik, mechanik stavebnoinštalačných zariadení, mechanik strojov a zariadení a nadstavbových odborov strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení a odboru dopravná prevádzka.

Zvlášť boli ocenení vyznamenaní žiaci a žiaci, ktorí absolvovali odbornú prax vo firme KINEX Bearings, a.s., Bytča.

Riaditeľ školy vo svojom príhovore zdôraznil, že naše úsilie nebolo márne a prinieslo ovocie v podobe úspešných absolventov, žiakom poprial hlavne veľa zdravia, šťastnú ruku pri výbere dobrého zamestnávateľa a prácu, ktorá ich bude baviť.

 

 

 

f1

f2

f3

f4

f5

f6