GEBERIT 2016

     Dňa 13. decembra 2016 sa v priestoroch SOŠ technickej v Čadci uskutočnila prezentácia firmy GEBERIT, ktorej sa zúčastnili žiaci III. a IV. ročníka odboru Mechanik stavebnoinštalačných zariadení a žiaci III. ročníka Mechanik elektrotechnik so smerovaním na oblasť tepelno-energetických zariadení.

geberit

     Cieľom prezentácie bolo oboznámiť žiakov s históriou firmy a prierezom výrobkov od jej vzniku až po súčasnosť. V druhej časti prezentácie boli žiaci oboznámení s kompletným sortimentom výrobkov a ich montáže, demontáže a servisu. Najlepší z nich boli odmenení reklamnými predmetmi firmy. Žiakov prezentácia zaujala a získali veľa užitočných informácií potrebných nielen pre ďalšie štúdium, ale aj pre nasledovnú profesijnú prácu.