Technická olympiáda

Výsledky  7. ročníka okresného kola Technickej olympiády žiakov základných škôl

SOŠ technická v spolupráci s CVČ Čadca organizovali dňa 01. decembra 2016 okresné kolo Technickej olympiády žiakov základných škôl. Súťaže sa v dvoch kategóriách zúčastnilo 14. základných škôl.

Konečné výsledky:

Kategória A pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a 3. a 4.ročníkov osemročných gymnázií (súťaž dvojíc).

1. miesto – Filip Dodek , Patrik Banetka – ZŠ Klokočov

2. miesto – Rastislav Bazger, Simona Bazgerová – ZŠ Podvysoká

3. miesto – Martin Pokorný , Marek Prengel – ZŠ Čadca- Rázusová

Kategória B pre žiakov 5. - 7. ročníkov ZŠ a pre 1. a 2. ročníka osemročných gymnázií (súťaž jednotlivcov).

1. miesto – Václav Urbánek – ZŠ Vysoká nad Kysucou

2. miesto – Nikola Marjaková – ZŠ Podvysoká

3. miesto – Ivana Poništová – ZŠ Nová Bystrica

Víťazi jednotlivých kategórií postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční  2. februára 2017 v Martine.