Čarvené stužky 2016

Červené stužky na našej škole

1Žiaci našej školy sa podieľali na propagácii Svetového dňa boja proti AIDS - 1.decembra nosením červených stužiek. Zároveň sa svojim malým príspevkom podieľajú na činnostiach Misie sv. Jána v Barbertone v Juhoafrickej republike. Tieto misie pomáhajú deťom postihnutým chorobou AIDS. Žiaci a zamestnanci prispeli sumou 58,10 Eura.

1

Dobrovoľníkmi pri rozdávaní červených stužiek boli žiaci IV.A triedy Miroslav Grečmal a Dušan Bednárik.

1

1.decembra 2016 sme sa zúčastnili stretnutia pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS v Žiline.
Žiaci Mário Golis (IV.A), Marek Cyprich (III.B) a Gera (III.B) sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže „Červená stužka v boji proti HIV/AIDS "organizovanej Gymnáziom sv. Františka v Žiline.

podakovanie