Vianočná akadémia

Stredná odborná škola technická v Čadci žila vianočnou akadémiou

     Pred vianočnými sviatkami žiaci našej školy pod vedením vyučujúcich pripravili vianočnú akadémiu, ktorá sa niesla v znamení predsedníctva SR v Rade Európskej Únie.

     V programe priblížili symboliku Vianoc a vianočné tradície v jednotlivých krajinách EÚ. Priniesli atmosféru z rôznych európskych krajín a význam Vianoc oživili anglickými textami viažucimi sa k týmto čarovným sviatkom. Hovorené slovo (žiaci z II.A a II.B triedy) doplnili vianočnými koledami hudobníci s heligónkou z I.C a II.B triedy. Vianočnú atmosféru nám spríjemnilo aj trio operných spevákov – „José Carreras, Domingo Placido a Luciano Pavarotti" v podaní žiakov z III.A triedy.

     Všetci sme mali možnosť sa na chvíľu zastaviť, zamyslieť sa nad pravým významom Vianoc a posolstvom, ktoré v sebe vianočné sviatky ukrývajú. Do svojich domovov sme sa rozchádzali za zvukov najznámejšej vianočnej koledy – Tichá noc, svätá noc, znejúcej v rôznych svetových jazykoch.

Kolektív SOŠ technickej