Biela pastelka

1111BIELA PASTELKA 2016

Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich, príležitosťou k prejaveniu ľudskej ušľachtilosti a solidarity. Pomáha hľadať riešenia v často ťažkých situáciách, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Biela pastelka znamená svetlo, keď okolo je tma.

 

 

1111

23. septembra  2016 sa naša škola  zapojila do tejto zbierky. Zbierku si zobrala pod patronát ŽŠR, žiaci Jozef Šulgan a Adrián Maják  informovali  spolužiakov o tejto zbierke. Tí, ktorí prispeli si hrdo pripli spinku v tvare bielej pastelky. Škola  dostala  ďakovný list od Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska . Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na úspešnej realizácií zbierky.

 

 

 

 

 

 

1111