Nemusíš to zažiť

1Počas Európskeho týždňa boja proti drogám sa žiaci Andrej Jaroš (I.D) a zúčastnili výtvarnej súťaže organizovanej Mestskou políciou mesta Čadca s názvom „Plagát roka 2016“ s témou „Drogy sú cesta do tmy“. Medzi ocenenými bol aj náš žiak Andrej Jaroš.

 Dňa 24.11.2016 sa žiaci I.A, B, D a F zúčastnili „Živej knižnice“ , v ktorej diskutovali s vyliečenými narkomanmi z resocializačného zariadenia pre drogovo závislých o.z. z Košu pri Prievidzi o živote s drogou.

 Naše aktivity pokračovali i v decembri. 14.12.2016 sa trieda II.A zúčastnila interaktívnych prednášok na témy: „Moderná rodina a AIDS“ a „Rodina a alkohol“, ktoré si pre nich pripravili Mgr. R. Kolenová a Ing. A. Kuffová.