Imatrikulácie

Imatrikulácie na SOŠ technickej.

Dňa 18. novembra 2016 pri príležitosti „“Dňa študentstva“ žiaci  III.A triedy, pod vedením tr. uč. Ing. A. Kuffovej  pripravili  pre žiakov prvého ročníka študijných i učebných odborov  zo SOŠ technickej Čadca nevšedné chvíle.  V priestoroch školskej jedálne sa konal zápis {prvákov } do študentského stavu.

   Tento významný deň im bude pripomínať  získaný certifikát  stredoškoláka .

Milí  prváci , prajeme Vám, aby ste príjemne strávili  študentské  roky, na ktoré budete  v dobrom spomínať.