Zasadanie Regionálneho stredoškolského parlamentu

     V utorok 19.12. 2016 sa v Strednej odbornej škole technickej v Čadci stretli delegovaní zástupcovia jednotlivých stredných škôl Kysúc pri mimoriadnom zasadaní KSP.

1

     Na pôde SOŠ technickej v Čadci zástupcov kysuckých škôl privítal Ing. František Kajánek, ktorý je poverený Žilinským samosprávnym krajom koordináciou činnosti Krajského stredoškolského parlamentu za oblasť Kysuce.

     Hlavným bodom programu bola  ponuka ŽSK o možnosti zapojiť sa do pripravovaných projektov v oblasti športu a kultúry. Zasadanie malo vianočnú atmosféru a to aj tým, že žiaci zo SŠ v KNM pripravili kultúrny program. Na záver vystúpil aj náš žiak Jozef Šulgan zo IV.B triedy.